Regulamin Turnieju Siatkówki rozgrywanego z okazji Światowego Dnia Zdrowia

Miasto Gdańsk oraz Pozytywna Szkoła Podstawowa
zapraszają na
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA

I. Cele:

1. Integracja i animacja środowisk lokalnych szkół poprzez aktywność ruchową.
2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
3. Popularyzacja gry w piłkę siatkową.
4. Dobra zabawa i miło aktywnie spędzony czas.

II. Organizatorzy:

Miasto Gdańsk, Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku oraz Rodzice na Sali – sportowa inicjatywa rodziców uczniów Pozytywnej Szkoły Podstawowe w Gdańsku.

III. Miejsce i termin:

1. Turniej zostanie rozegrany w hali sportowej Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku.
2. Turniej rozpocznie się w dniu 09.04.2016 r. o godzinie 11.00
3. Przybycie drużyn na turniej ze względów organizacyjnych powinno nastąpić w sobotę 09.04.2016 r. do godz. 10:30.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny drogą mailową na adres j.jastrzebski@rodzicenasali.pl do dnia 02.04.2016 r.
W tytule maila należy wpisać TURNIEJ SIATKÓWKI.
W treści maila należy umieścić nazwę drużyny, imiona i nazwiska zawodników z adnotacją czy dany zawodnik jest rodzicem czy pracownikiem oświaty.
2. W turnieju mogą brać udział wyłącznie pracownicy oświaty i rodzice uczniów gdańskich placówek oświatowych oraz lokalnych środowisk społecznych.
Skład drużyny:
- minimalny skład drużyny to 5 osób,
- minimalna liczba kobiet na boisku 1,
- minimalna liczba pracowników oświaty 2 (gdańskie placówki oświatowe),
- minimalna liczba rodziców 2 (uczniów gdańskich placówek oświatowych),
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną i sędziowską.
4. Dopuszczalna jest gra tylko w sportowym obuwiu (trampki, adidasy, halówki) z podeszwą nierysującą nawierzchni. Nie można grać w obuwiu o czarnej podeszwie zostawiającej ślady na nawierzchni hali sportowej.
5. Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie.

V. System rozgrywek:

1. W rozgrywkach mogą wziąć udział maksymalnie 4 drużyny. Mecze odbywają się w systemie każdy z każdym. O zajęciu poszczególnych miejsc decyduje tabela punktowa.
2. Mecze turnieju odbywaj a się na boisku pełnowymiarowym.
3. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową na rok 2015/2016, o ile Regulamin Turnieju nie stanowi inaczej.

VI. Przepisy i modyfikacje, punktacja:

1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry w piłkę siatkową zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej z przedstawionymi w niniejszym regulaminie zmianami.
2. W wypadku wyjątkowej sytuacji braku sędziego na meczu Organizatorzy mają prawo wyznaczyć do sędziowania inne osoby.
3. Mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów (set do 25 pkt., tie-break do 15 pkt.).
4. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:
a. 3 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3: 0 lub 3:1
b. 2 punkty meczowe (duże punkty), w przypadku wygranej 3:2
5. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuje za przegraną:
a. punkt meczowy (duży punkt), w przypadku przegranej 2:3
b. 0 punktów meczowych (dużych punktów), w przypadku przegranej 0:3, 1:3
6. Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek (tabela) ustalana jest według liczby zdobytych punktów meczowych.
7. W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
a. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.
b. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych,
c. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w p. 12a i p. 12b nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
8. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:
a. Odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
b. Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (termin oznacza godzinę rozpoczęcia spotkania zgodnie z godziną zapisaną w terminarzu spotkań ALSR) bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy czym za niestawiennictwo w wyznaczonym terminie uważa się również spóźnienie przekraczające 10 minut.
c. Zespół który nie rozpocznie spotkania w terminie przegrywa pierwszego seta 25 : 0 . Po 10 minutach jeżeli nadal jest niegotowy do gry przegrywa spotkanie walkowerem.
d. Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry.
9. Ponadto zespół przegrywa walkowerem, jeżeli: (mecze przegrywane walkowerem weryfikowane są z wynikiem 0:3 i 0:25 w każdym secie.) jeżeli:
a. W ocenie sędziego głównego zawodów lub Organizatora, zachowuje się przed lub w trakcie rozgrywania spotkania agresywnie lub wulgarnie (obrażanie przeciwnika, sędziego, kibiców, niebezpieczne zachowanie w stosunku do innych zawodników, sędziego oraz osób trzecich) dotyczy to wszystkich zawodników oraz osób towarzyszących obu drużynom.

VII. NAGRODY

1. Dla zwycięskich pierwszych trzech drużyn Organizator przewidział nagrody. Dla wszystkich uczestników turnieju pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
2. Prosimy pamiętać, że impreza ma charakter integracyjny, najważniejsza jest dobra zabawa, a przestrzeganie zasad fair play mile widziane.

Organizator

Miasto Gdańsk

Organizator

Pozytywna Szkoła Podstawowa

Organizator

Rodzice Na Sali